• Cáp thép mạ kẽm 6 x37 +IWRC phi 18
  • Cáp thép mạ kẽm 6 x37 +IWRC phi 18
  • Cáp thép mạ kẽm 6 x37 +IWRC phi 18
  • Cáp thép mạ kẽm 6 x37 +IWRC phi 18
  • Cáp thép mạ kẽm 6 x37 +IWRC phi 18
  • Cáp thép mạ kẽm 6 x37 +IWRC phi 18

  • MSP: CTMK637
  • Giá bán: Liên hệ
  • Nhà sản xuất: Trung Quốc, Liên Doanh Trung Mỹ.


 

Cáp thép mạ kẽm 6x37 +IWRC là loại cáp dùng cho cẩu hàng hoá, khai thác khoán sản,...

Cáp thép mạ kẽm 6 x 37 + IWRC là loại cáp dùng cho cẩu hàng hoá, khai thác khoán sản, cột buộc hàng hoá,....

 

Sản phẩm cùng loại

Cáp mạ kẽm 6x37

Cáp mạ kẽm 6x37

Giá bán: Liên hệ

Cáp thép mạ kẽm 35x7

Cáp thép mạ kẽm 35x7

Giá bán: Liên hệ

Cáp thép mạ kẽm 6x19

Cáp thép mạ kẽm 6x19

Giá bán: Liên hệ

Cáp cẩu 6x36 lõi đay

Cáp cẩu 6x36 lõi đay

Giá bán: Liên hệ

Cáp cẩu 7x36 lõi thép

Cáp cẩu 7x36 lõi thép

Giá bán: Liên hệ